Jetzt anrufen E-Mail senden Standorte & Kontakt

Energetické distribuční sítě ve středním a vysokém napětí

Monitorujte a kontrolujte distribuční a napájecí sítě

My ve společnosti VIVAVIS máme rozsáhlé portfolio softwaru, hardwaru a služeb pro monitorování a řízení distribučních a napájecích sítí ve středním a vysokém napětí.

Naše řešení pro střední a vysoké napětí zahrnuje nezbytnou řídicí technologii, dálkovou a automatizační technologii a další nezbytné komponenty pro vybudování komunikační infrastruktury, která je připravena na budoucnost.

Výzva

Aby byla zajištěna bezpečnost dodávek ve středním a vysokém napětí dnes i v budoucnu, jsou zapotřebí především dvě věci: bezpečnost a flexibilita. A to je přesně ta velká výzva:

Na jedné straně společnosti provozující energetické distribuční sítě a napájecí sítě potřebují zabezpečené a stabilní systémy, aby je mohly kontrolovaně sledovat.

Na druhou stranu je stále důležitější rychle a pružně reagovat na aktuální situaci. Výrobci obnovitelné energie činí sítě distribuce energie stále nepředvídatelnějšími. Dodavatelé proto musí rychle reagovat a být schopni jednat. To zase funguje pouze s automatismy a systémy, které operátora podporují v jeho úkolech.

Naše řešení pro Vás

 1. Topologie: HIGH-LEIT vypočítává stavy sítě elektrického napájení a zobrazuje je v procesních obrazech. Displej je založen na grafickém modelu uzlu a hraně. Pokud se stav elektrické napájecí sítě změní, topologie automaticky vypočítá a převezme aktuální informace. V topologii HIGH-LEIT existují další užitečné funkce, jako je
  • barevné varianty
  • značení
  • prozatimní a
  • typizované spínací frekvence
 2. Výpočet sítě
  1. Výpočet toku zatížení bere v úvahu podavače EEG a detekuje zpětný tok do rozvodny. Před každou spínací operací lze tuto funkci použít k výpočtu a vizualizaci proudů a možného přetížení zařízení, ke kterým by mohlo dojít. Přetížení nebo porušení napěťového pásma jsou automaticky zahrnuty do testu topologické blokování. Výpočet průtoku zátěže lze použít také v simulačním režimu, a umožňuje tak operátorům bezpečně připravit práci na přepínací opatření.
  2. Výpočet zkratového proudu se provádí na všech uzlech metodou Takahashi. 3pólové, 2pólové, 1pólové a 2pólové poruchy se zemním kontaktem lze vypočítat paralelně, aby bylo možné vizualizovat výsledky každého typu poruchy. Nastavením potenciálního místa poruchy v simulačním režimu mohou uživatelé nechat vypočítat jednotlivé zkratové situace.
  3. Výpočet výpadku napájení (n-1) detekuje narušení bezpečnosti n-1 v síťových sítích v případě přetížení vedení a transformátorů a také porušení limitu napětí přípojnic.Odhad stavu v řídicím systému HIGH- LEIT se používá k vyhodnocení různých informací a opravě chyb měření k co nejlepšímu odhadu aktuálního stavu sítě a poté na základě těchto hodnot provede výpočet skutečného toku zátěže. Odhad stavu počítá v online provozu: činný výkon, jalový výkon, velikost napětí a úhel napětí, detekuje a opravuje nesprávné naměřené hodnoty a určuje data v neměřených bodech sítě.
  4. Požadavek na přepnutí: Při provozu elektrických sítí a potrubních sítí jsou do řetězce operací zapojeni různí lidé, od požadavku na přepnutí přes provedení přepnutí až po vyhodnocení ve formě zpráv o přepnutí: od osob odpovědných za systém po osoby odpovědné za práci. Webová žádost o přepínání podporuje operátora v každém kroku a může částečně automatizovat provoz v síti.
 3. Řada ACOS 7 vám navíc nabízí široké portfolio telekontrolních a automatizačních technologií. Od malého a adaptabilního ACOS 730 s různými aplikacemi až po naše univerzální řešení ACOS 750.

Přidaná hodnota

 • Lepší přehled: sledování a ovládání
 • Více ovládacích prvků v síti (střední a vysoké napětí)
 • Zabezpečení IT v celé linii