Bezpečnost IT
Pro bezpečný provoz řídicích center sítě

Chraňte své sítě v souladu se směrnicí

Řídicí centra sítě jsou zařazena do kategorie bezpečnostně kritických infrastruktur. Abyste předešli nebezpečím, jako jsou výpadky, manipulace s funkcemi nebo dokonce cílená manipulace s procesy ze strany neoprávněných osob, musíte průběžně a cíleně zlepšovat zabezpečení IT vašeho síťového řídicího centra.

Jako specialista na systémy dálkového ovládání, řízení a automatizace a dodavatel systémů na klíč vám společnost VIVAVIS AG ráda pomůže svými dlouholetými zkušenostmi v oblasti poradenství a zavádění opatření ke zvýšení bezpečnosti IT. V oblasti bezpečnosti IT vás podpoříme při zavádění bezpečnostního katalogu a nabídneme vám hotová řešení pro splnění požadovaných opatření v souladu s normami DIN ISO/IEC 27002 a 27019.

POŽÁDEJTE NYNÍ

FUNKCE A VLASTNOSTI

Odolné systémy
- Základní zabezpečení všech serverů a pracovních stanic (od Windows 2008 Server R2/Solaris 10 nebo Windows 7).
- Základní zabezpečení všech síťových komponent (deaktivace nepoužívaných portů, zabezpečení portů).
- Nastavení redundantních serverů pro řadiče domény Server AD (Active Directory)
- Správa patchů pro operační systémy, síťové komponenty, aplikace a produkty třetích stran.
Bezpečnostní kontroly
Revize struktury a segmentace sítě, vytvoření plánu struktury sítě, např. vytvoření různých ochranných zón, definice pravidel a komunikačních cest, redundantní firewall a síťové architektury.
Test vniknutí do systému
Dokumenty nejmodernějšího zabezpečení sítě, testovací nástroj na seznamu BSI, široká škála útočných scénářů s více než 80 000 testy atd.
Backup a Recovery
- Vývoj koncepcí zálohování dat, jako jsou postupy 3-2-1, tvorba technické dokumentace, tvorba popisu systému/procedury zálohování.
- Zavedení spolehlivé zálohovací strategie
- Plány obnovy po havárii: Definice scénářů (selhání hardwaru, napadení virem atd.), vývoj a dokumentace procesu obnovy, zohlednění časových a finančních aspektů atd.
- Nastavení virového skeneru s aktuálními signaturami, vytvoření a implementace koncepce pro servery a koncová zařízení v síti ICS, proces aktualizace a hlášení.
Logging a Monitoring
- Koncepce protokolování a auditu
- Používání centrálních serverů LOG, které soustřeďují soubory protokolů všech systémů.
- Použití monitorovacích systémů pro sledování síťové komunikace
Detekce útoků
Zákon o bezpečnosti IT 2.0 (IT-SiG 2.0) konkretizoval, která opatření jsou nezbytná pro účinné a významné posílení kybernetické bezpečnosti. Provozovatelé kritických infrastruktur jsou proto povinni zavést systém detekce útoků od 1. května 2023. Systém IRMA® splňuje požadavky IT-SiG pro provozovatele KRITIS a umožňuje organizační integraci pro detekci útoků na systémy informačních technologií. IRMA® splňuje doporučení BSICS134 pro monitorování a detekci anomálií ve výrobních sítích a pokyny BSI pro zavádění systémů detekce narušení od samého počátku.

Vaše výhody pro bezpečnou technologii řízení sítě

Důvěrnost informací

Důvěrnost informací

Prvním cílem ochrany bezpečnosti informací je důvěrnost. V oblasti bezpečnosti informací pojem "důvěrnost" znamená, že údaje mohou prohlížet, zpracovávat a spravovat pouze osoby, které jsou k tomu oprávněny. Důvěrnost tak chrání přístup k vašim citlivým informacím a zabraňuje neoprávněnému přístupu.
Integrita

Integrita

Integrita znamená, že nesmí být možné data změnit, aniž by byla rozpoznána. Integrita se tedy skládá z integrity dat a integrity systému Integrita dat zajišťuje, že data jsou vždy správná. Změny dat jsou plně sledovatelné. Integrita systému zajišťuje nepřetržité správné fungování systému a podřízených součástí.
Dostupnost

Dostupnost

Provoz ve ztížených podmínkách a dvojnásobná nebo dokonce čtyřnásobná redundance zajišťují, že vaše systémy budou fungovat co nejbezproblémověji.
Detekce útoků

Detekce útoků

Pokud interní nebo externí útočník získá neoprávněný přístup do systému, je to zjištěno, zdokumentováno a upozorněno příslušnými systémy (detekce útoků, monitorování, protokolování). V ideálním případě je pokus o útok rozpoznán tak brzy, že ještě nedošlo ke škodám.

Zní to zajímavě?
Pak se s námi spojte!

Chcete se dozvědět více a kontaktovat přímo svého obchodního zástupce? Zde můžete najít svého osobního poradce.

Ansprechpartner Form Tschechisch (#40)
Zavolejte nám
Zavolejte nám +420 596 945 871
Zašlete nám e-mail
Zašlete nám e-mail info.cz@vivavis.com
Pobočky & kontakt
Pobočky & kontakt Prohlédněte si nyní