Pokročilá správa urbanistické sítě
Network planning manager

NPM - Network Planner and Manager pro vodohospodáře

Optimalizace sítí pitné vody, hospodaření s vodou a snižování její ztrát a úniků se v posledních letech staly jedněmi z nejdůležitějších cílů vedení měst, tažených omezenými vodními zdroji a rostoucími provozními náklady, včetně energií. S tím, jak se infrastrukturní sítě stávají složitějšími kvůli měnícímu se energetickému mixu, je pro distribuční podniky stále obtížnější je ručně monitorovat a spravovat. To je důvod, proč existuje potřeba pokročilé správy sítě. Historicky distribuce používají hlavně SCADA a další provozní technologie,

nicméně s rostoucími požadavky Business Intelligence v provozech a slučováním IoT světů je potřeba poskytovat pokročilé analýzy a lepší platformy pro správu parametrů, které mohou poskytnout centralizovaný pohled na výkon sítě. Data ze všech zdrojů v rámci sítě a umožňují lepší přehled a plánovaní těchto parametrů. S dlouholetými zkušenostmi s instalací monitorovací a řídicí techniky a systémů městské sítě pitné vody nabízí VIVAVIS svým zákazníkům specializovaná řešení zaměřená na snižování ztrát vody a optimalizaci sítě. Technologie VIVAVIS se řídí mezinárodními standardy pro hospodaření s vodou.

VIVAVIS, se stovkami referencí v oblasti sítě pitné vody v celé Evropě a různých geografických oblastech po celém světě, implementoval v posledních třech letech řešení Water Loss Management ve třech různých městech s celkovým počtem obyvatel přesahujícím 20 milionů a celkovou délkou sítě přes 20 000 km. V těchto městech VIVAVIS realizoval projekty na klíč související se správou sítě spolu s řešením správy vodovodní sítě.

FUNKCE A VLASTNOSTI

ŘÍZENÍ ZTRÁT VODY

Systém hospodaření s vodou, vodní bilance a řízení ztrát vody je v souladu s normami International Water Association (IWA) a DVGW W392 (Německo),.

SPRÁVA DISTRIBUČNÍ SÍTĚ

Od vodního zdroje až po koncového spotřebitele, sledování a řízení všech zařízení na přenosovém vedení a distribuční síti, jakož i měření v těchto zařízeních, prostřednictvím hierarchie sítě.

MANAGEMENT DMA

V souladu se standardy IWA, DMA (District Metered Area) Management, MNF (Minimum Night Flow) analýza, Water Balance, Upstream-Down pressure management, DMA-NRW (Non-Revenue Water), Leak Management.

MONITOROVÁNÍ DAT V REÁLNÉM ČASE

Monitorování dat v reálném čase s integrací dat s jinými systémy, jako je hydraulický model, GIS, AMR, AM, WFM atd.

AKTIVNÍ ŘÍZENÍ ÚNIKŮ

Plánování, monitorování a řízení procesů aktivních služeb detekce úniků, což je jedna z fází detekce úniků.

MANAGEMENT KVALITY VODY

Monitorování a správa údajů o kvalitě vody, jako je chlór, pH a stáří vody.

NPM zavádí disciplínu managementu, kde se operace rozvíjejí, řídí, a tudíž neustále zlepšují svůj výkon. Z toho plyne:

ZTRÁTY VODY SE SNÍŽÍ

ZTRÁTY VODY SE SNÍŽÍ

V souladu s normami International Water Association (IWA) a DVGW W392 (Německo), Non-Revenue Water (NRW), Water Loss a Leak Management jsou implementovány pomocí metod minimálního nočního průtoku (MNF) a metod vodní bilance pro kontrolu a snížení ztrát v síť.
PORUCHY SÍTĚ JSOU MINIMALIZOVÁNY

PORUCHY SÍTĚ JSOU MINIMALIZOVÁNY

Prevence vysokého tlaku, který způsobuje poruchy sítě, detekce poruch vedoucích k netěsnostem, předcházení provozním poruchám a snížení nákladů na údržbu.
KVALITA SLUŽEB JE ZVÝŠENA

KVALITA SLUŽEB JE ZVÝŠENA

Zajištění optimálního provozu sítě zvyšuje spokojenost zákazníků zajištěním nepřetržité a dostatečné dodávky vody při ideálním tlaku.
SNÍŽENÍ ENERGIE A PROVOZNÍCH NÁKLADŮ

SNÍŽENÍ ENERGIE A PROVOZNÍCH NÁKLADŮ

Náklady na energii při dopravě a distribuci vody rostou, což výrazně ovlivňuje celkové provozní náklady. Provoz sítě na optimální úrovni na základě každodenní kolísavé poptávky pomáhá snižovat provozní náklady.
 PRODLUŽUJE SE HOSPODÁŘSKÁ ŽIVOTNOST INFRASTRUKTURY

PRODLUŽUJE SE HOSPODÁŘSKÁ ŽIVOTNOST INFRASTRUKTURY

Zajištění provozu sítě na optimální úrovni tlaku je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících ekonomickou životnost sítě. Poskytované řešení prodlužuje ekonomický životní cyklus síťové infrastruktury.
AI – V ŘEŠENÍ BYLA IMPLEMENTOVÁNA UMĚLÁ INTELIGENCE

AI – V ŘEŠENÍ BYLA IMPLEMENTOVÁNA UMĚLÁ INTELIGENCE

Shromážděná naměřená a provozní data jsou analyzována pomocí řešení AI - Artificial Intelligence za účelem vytvoření systémů pro podporu rozhodování.

Naše video o NPM poskytuje ucelený přehled.

NPM - Umožňuje pokročilou správu sítě pitné vody od zdroje až po koncového spotřebitele. Zvyšuje efektivitu díky modulárním řešením specifickým pro dané odvětví a nabízí efektivní, úspěšnou a udržitelnou možnost provozu.[borlabs-cookie id='youtube' type='content-blocker']
[/borlabs-cookie]
Zavolejte nám
Zavolejte nám +420 596 945 871
Zašlete nám e-mail
Zašlete nám e-mail info.cz@vivavis.com
Pobočky & kontakt
Pobočky & kontakt Prohlédněte si nyní