Řídicí technika SCADA
Redispatch 2.0
OPTIMALIZUJTE OVLÁDÁNÍ SÍTĚ A VYHNĚTE SE PŘETÍŽENÍM

Redispatch 2.0 - lepší přehledy, spolehlivé předpovědi, rychlá odezva

Redispečink pomáhá zajistit systémovou stabilitu elektro soustavy a patří mezi tzv. tržní opatření dle § 13.1. EnWG (německý zákon o energetickém průmyslu).

Pro implementaci Redispatch 2.0 nabízí VIVAVIS systém HIGH-LEIT Redispatch 2.0. Jak můžete vidět na obrázku níže, Redispatch 2.0 doplňuje systém HIGH-LEIT ADM; zahrnuje nezbytné moduly rozhraní pro připojení systémů, které jsou zapojeny do procesu opětovného odeslání. Přídavné moduly umožňují implementaci úkolů prostřednictvím operátorů závodu (PO) i provozních manažerů (OM). Rozsah požadovaných modulů závisí na tom, zda existuje riziko úzkých míst ve vlastní elektrické síti provozovatele elektrárny.

FUNKCE A VLASTNOSTI

HLAVNÍ DATOVÝ MODUL

Modul kmenových dat je nedílnou součástí modulu Redispečink; slouží jako centrální databáze pro všechna statická data vyžadovaná procesem opětovného odeslání. V souladu se strukturou kmenových dat předepsanou BNetzA (Německá spolková síťová agentura) obsahuje modul kmenových dat parametry potřebné pro výměnu dat pro každý technický zdroj (TR), každý kontrolovatelný zdroj (CR), každou kontrolní skupinu (CG) jako např. stejně jako pro klastrované zdroje (CR). V této souvislosti rozlišujeme mezi počátečními, obohacenými, kontrolními skupinami a kmenovými daty clusteru. Uživatelsky přívětivé prostředí umožňuje vizualizaci, úpravu a správu všech kmenových dat.
Modul Master Data umožňuje nejen ruční zadávání dat, ale také import dat prostřednictvím souboru EXCEL.

ROZHRANÍ

Rozhraní k datové platformě RAIDA od connect+, pro standardizovanou výměnu dat v souladu s procesy PVK a NKK (PVK = Mail Distribution Concept via Single Point of Contact ; NKK = Grid Coordination Concept), rozhraní pro předpověď výroby energie a import zátěže, resp. rozhraní k HIGH-LEIT pro výměnu příkazů, rozhraní k systémům EDM pro přenos zjištěné ztráty výroby elektřiny ve formě souboru CSV.

VÝMĚNA DAT

Systém Redispatch 2.0 je centrální komponentou pro provádění všech procesů redispečinku v souladu s ustanoveními BNetzA (Německá spolková síťová agentura):
- Prvotní přenos kmenových dat
- Přenos obohacených kmenových dat
- Úprava kmenových dat
- Přenos plánovacích dat: Předpovědi výroby energie/provozní plány, Potenciál opětovného odeslání, Citlivosti
- Oznámení o nedostupnosti
- Úpravy specifické pro trh
- Aktivace
- Přenos dat pro zjištění ztráty výroby elektřiny v EDM (Energy Data Management system)
- Stanovení ztráty výroby elektřiny a přenos těchto dat do EDM
Tyto procesy jsou z velké části prováděny automaticky. Uživatelsky přívětivé prostředí umožňuje uživatelům sledovat stav jednotlivých procesů a data, která jsou v této souvislosti přenášena. Data, která jsou v průběhu těchto procesů vyměňována, jsou archivována, lze je kdykoli získat jako důkaz.

POŽÁDAVKY

Informace o požadavku přijaté přes connect+ jsou spravovány modulem Redispatch; odpovídající příkazy jsou přenášeny do ADM systému pro provedení v požadovaném čase. Tyto procesy jsou řízeny systémem HIGH-LEIT ADM.
Provozovatelé energetických sítí, jejichž systémy by mohly být postiženy úzkými místy, je musí odstranit. Za tímto účelem se nejprve určí požadavky na redispečink a zadruhé se vyberou zařízení, která jsou potřebná k odstranění úzkých míst, podle aspektů optimalizace nákladů.

ZTRÁTA VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Po přijetí opatření je třeba určit ztrátu výroby energie, ke které došlo během provádění uvedeného opatření (tj. rozdíl mezi plánem/provozním plánem a skutečným provedením opatření), a přenést je do systému EDM pro fakturační účely (operátor závodu a vedoucí provozu). To se provádí na základě naměřených hodnot ze systému ADM, které mapují skutečnou charakteristiku a předpokládané časové řady/provozní plány pro každý dotčený závod.
Tento proces funguje podle následujícího postupu v souladu se specifikacemi provozovatele elektrárny: ex-post model, ex-post model světla, paušální model. Přenos těchto dat do EDM ve formě AAÜZ (Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe - ztráta el. časové řady přenosu výroby) ve formátu CSV.

ANALÝZA CITLIVOSTI A DIMENZOVÁNÍ OPATŘENÍ

Tato funkce je založena na předpovědním výpočtu sítě v systému ADM. Tato funkce je vyžadována navíc k on-line výpočtu sítě, pokud existuje možnost úzkých míst ve vlastní elektrické síti. Slouží k určení času, kdy pravděpodobně dojde k úzkému místu, a také odpovídajících požadavků na redispečink pro odstranění úzkého místa. Redispatch 2.0 určuje účinky na úzká místa pro všechny ovladatelné zdroje (CR).
U každé CR jsou zohledněny výrobní náklady a minimální právní aspekty. Na základě těchto údajů se provádí dimenzování opatření s cílem určit nákladově nejefektivnější skupinu CR, která bude použita. Pro tyto CR se naplánují příslušná opatření, přenesou se přes connect+ a vytvoří se odpovídající požadavky.

MODUL PRO PROVOZNÍ MANAGERY

Pro každý systém, který by mohl být způsobilý k opětovnému odeslání, musí operátor technických zdrojů (TRO) jmenovat provozního manažera (OM). U systémů v rámci předpovědního modelu úkoly OM (přenos plánovacích dat) částečně přebírá DNO (operátor distribuční sítě). Provozovatelé energetické sítě mají obvykle své vlastní systémy, které mohou být součástí plánovaného hodnotového modelu, ale u nichž musí provozovatel sítě převzít úkoly běžného provozního manažera (OM). To znamená, že kromě přenosu obohacených kmenových a plánovacích dat musí provozovatel sítě splnit následující dodatečné úkoly, jako je přenos počátečních kmenových dat, upozornění na nedostupnost a úpravy specifické pro trh
stejně jako předložení nákladového listu. Systémy v modelu plánované hodnoty lze vytvářet samostatně v modulu kmenových dat. Přenos dat na platformu RAIDA probíhá prostřednictvím konceptu distribuce pošty (jednotné kontaktní místo).

PŘÍNOSY PRO STABILNÍ A BEZPEČNÝ PROVOZ ENERGETICKÝCH SÍTÍ

ZÁKONNÉ POŽADAVKY

ZÁKONNÉ POŽADAVKY

Soulad s právními požadavky Redispatch 2.0
AUTOMATIZOVANÉ PROCESY

AUTOMATIZOVANÉ PROCESY

Úspora času a dodržování termínů prostřednictvím (částečně) automatizovaných procesů
IT-ZABEZPEČENÍ

IT-ZABEZPEČENÍ

Bezproblémová integrace do stávajícího konceptu IT
SYSTÉMOVÁ INTEGRACE

SYSTÉMOVÁ INTEGRACE

Propojení se stávajícím systémem HIGH-LEIT ADM pro řízení procesů
MODULÁRNÍ STRUKTURA

MODULÁRNÍ STRUKTURA

Modulární struktura - snadno se přizpůsobí každé potřebě

Oblasti vhodné k tomuto řešení

VN A VVN DISTRIBUČNÍ A PŘENOSOVÉ SOUSTAVY

FLEXIBILNÍ A CHRÁNĚNÉ ROZVODNÉ A NAPÁJECÍ SÍTĚ PRO BUDOUCÍ VÝZVY

Zavolejte nám
Zavolejte nám +420 596 945 871
Zašlete nám e-mail
Zašlete nám e-mail info.cz@vivavis.com
Pobočky & kontakt
Pobočky & kontakt Prohlédněte si nyní