Ochrana osobních údajů

VIVAVIS Česko s.r.o. 28. října 1418/125, 702 00 Moravská Ostrava („VIVAVIS Česko s.r.o.“) se těší na vaši návštěvu našich webových stránek. Společnost VIVAVIS Česko s.r.o. těmito Zásadami ochrany osobních údajů plní svou zákonnou povinnost poskytovat informace v souladu s článkem 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“)… Níže proto vysvětlujeme, které vaše osobní údaje zpracováváme a jak. V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte. Naše kontaktní údaje najdete výše a na konci tohoto dokumentu.

Obecné informace o zpracování osobních údajů

Správce podle čl. 4 odst. 7 GDPR je společnost VIVAVIS Česko s.r.o. 28. října 1418/125, 702 00 Moravská Ostrava viz naše impresum
Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat pomocí údajů uvedených na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

Osobní data

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Jedná se například o informace, jako je jméno, adresa, telefonní číslo, jazyk, místo, e-mailová adresa, bankovní údaje a datum narození.

Zpracování osobních údajů

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji, ať už automatizovaně, či nikoli. Zpracování údajů zahrnuje zejména shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování, pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, zveřejňování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, srovnávání nebo kombinování, omezování, výmaz nebo likvidaci osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s níže uvedenými specifikacemi a požadavky v rámci automatizovaného zpracování na základě příslušného zákonného oprávnění. Rozsah zpracování vašich osobních údajů je omezen účely popsanými v jednotlivých případech.

Automatizované rozhodování v jednotlivých případech, včetně profilování podle čl. 22 GDPR, se neprovádí.

Pokud ke zpracování vašich osobních údajů využíváme zpracovatele, uzavřeme s nimi smlouvu o zpracování údajů, která splňuje všechny požadavky čl. 28 GDPR.

Účel zpracování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

Pokud používáte webové stránky pouze pro informační účely, tj. pokud se neregistrujete ani nám jinak neposkytujete informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server. Pokud si přejete zobrazit naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli naše webové stránky zobrazit a zajistit jejich stabilitu a bezpečnost:

 • IP adresa
 • Datum a čas dotazu
 • Rozdíl časových pásem oproti greenwichskému času (GMT)
 • Obsah žádosti (konkrétní stránka)
 • Stav přístupu/stavový kód HTTP
 • Množství přenesených dat v každém případě
 • Webové stránky, ze kterých žádost přichází
 • Prohlížeč
 • Operační systém a jeho rozhraní
 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče.
 • Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR („oprávněný zájem“).

Kromě čistě informačního využití našich webových stránek nabízíme různé služby, které můžete v případě zájmu využít. Za tímto účelem musíte zpravidla poskytnout další osobní údaje, které používáme k poskytování příslušné služby a na které se vztahují výše uvedené zásady zpracování údajů. Ty jsou uvedeny v tomto dokumentu.

Používání souborů cookie

Kromě výše uvedených údajů se při používání našich webových stránek ukládají do vašeho počítače také soubory cookie, pokud nám k tomu dáte souhlas. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají na váš pevný disk a jsou přiřazeny k prohlížeči, který používáte, a jejichž prostřednictvím proudí určité informace k organizaci, která soubory cookie nastavuje. Soubory cookie nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače. Používají se k tomu, aby byly webové stránky uživatelsky přívětivější a celkově efektivnější. Používáme technicky nezbytné soubory cookie. Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro funkčnost našich webových stránek a nelze je v našem systému vypnout. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 lt. f GDPR („oprávněný zájem“). Nastavení prohlížeče však samozřejmě můžete nakonfigurovat podle svého přání a tyto technicky nezbytné soubory cookie také odmítnout. Rádi bychom vás upozornili, že v takovém případě nebudete moci naše webové stránky používat nebo jen v omezené míře. Jinak je právním základem pro používání souborů cookie („souhlas“) čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR. Můžete rozlišovat, zda nám udělíte souhlas pro všechny soubory cookie, pouze pro určité typy souborů cookie (např. funkční soubory cookie, výkonnostní soubory cookie, reklamní/sledovací soubory cookie) nebo zda souhlas neudělíte vůbec. Tento souhlas je dobrovolný. Můžete jej odmítnout bez udání důvodů a aniž byste se museli obávat jakýchkoli nevýhod, které by z toho vyplývaly. Tento souhlas můžete také kdykoli odvolat s účinky do budoucna, aniž by to pro vás bylo jakkoli nevýhodné. Rádi bychom vás však upozornili, že pokud souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nemusíte mít možnost využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. V následujících kapitolách vám poskytneme další informace o používání souborů cookie, pokud se soubory cookie používají. Podrobné informace najdete také v našich zásadách používání souborů cookie.

Používání služby Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics™, kterou poskytuje společnost Google. Služba Google Analytics™ používá soubory cookie, což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované soubory cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Pokud je však na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Google bude tyto informace používat jménem provozovatele těchto webových stránek k analýze vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics™ nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Tato webová stránka používá službu Google Analytics™ s rozšířením „_AnonymiseIP()“. To znamená, že IP adresy jsou dále zpracovávány ve zkrácené podobě, takže je nelze spojit s konkrétní osobou. Pokud jsou údaje shromážděné o vás osobně identifikovatelné, jsou okamžitě vyloučeny a osobní údaje jsou okamžitě vymazány. Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje také v USA. Před udělením souhlasu podle čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR bychom vás chtěli upozornit zejména na to, že v USA nemusí být zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů bez rozhodnutí o odpovídající ochraně a bez vhodných záruk, protože zákony o ochraně údajů nesplňují požadavky GDPR a zejména práva subjektů údajů nemusí být vymahatelná. Výše uvedené se uskuteční pouze v případě, že nám k tomu dáte souhlas. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR („souhlas“). Tento souhlas je dobrovolný. Můžete jej odmítnout bez udání důvodů, aniž byste se museli obávat jakýchkoli nevýhod, které by z toho vyplývaly. Tento souhlas můžete také kdykoli odvolat s účinky do budoucna, aniž by to pro vás bylo jakkoli nevýhodné. K analýze a pravidelnému zlepšování používání našich webových stránek používáme službu Google Analytics™. Získané statistiky můžeme využít ke zlepšení naší nabídky a k tomu, aby byla pro vás jako uživatele zajímavější. Informace od poskytovatele, který je třetí stranou: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky používání: www.google.com/analytics/terms/cz.html, přehled ochrany údajů: www.google.com/intl/cz/analytics/learn/privacy.html a zásady ochrany osobních údajů: www.google.cz/intl/de/policies/privacy.acf/wysiw.

Google Data Studio

Pokud jste nám k tomu dali souhlas, používáme Google Data Studio, analytickou službu poskytovanou společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA („Google“). Software Google Data Studio používáme k vizualizaci údajů týkajících se chování uživatelů na našich webových stránkách www.omnicare.de ve formě grafických přehledů. Používáme data ze služby pro analýzu webu Google Analytics™ a dalších zdrojů dat (například Google AdWords™, SEMrush™). Další informace o používání služby Google Data Studio naleznete na adrese https://support.google.com/datastudio/answer/6283323?hl=de&ref_topic=6267740.

V rámci zpracování jsou údaje pravidelně přenášeny na server společnosti Google v USA. Se společností Google je uzavřena dohoda v souladu se standardními smluvními doložkami EU, která zajišťuje odpovídající ochranu údajů i v případě zpracování v USA a dalších třetích zemích (čl. 46 GDPR). Zpracování probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR na základě vámi uděleného souhlasu. Pokud udělíte souhlas s používáním předmětných souborů cookie, dáváte zároveň výslovný souhlas s předáváním údajů do USA, jak je popsáno výše (čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR). Pokud používání služby Google Analytics™ do budoucna deaktivujete na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz, nebudou vaše údaje použity ani v aplikaci Google Data Studio.

Kliknutím na odkaz nastavíme ve vašem prohlížeči soubor cookie (opt-out cookie), který nám dá signál, abychom zabránili používání služby Google Analytics™ pro vaše koncové zařízení. Upozorňujeme, že pokud soubory cookie v prohlížeči odstraníte, budete muset tento proces provést znovu.

Google Maps

Na některých stránkách uvádíme mapy. K tomuto účelu používáme mapy ze služby Google Maps™, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Mohou být zpracovávány údaje o poloze, které nejsou shromažďovány bez předchozího souhlasu uživatele, a IP adresy uživatelů našich webových stránek. Údaje jsou také pravidelně předávány společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) v rámci níže popsaného zpracování. Společnosti Google Ireland Limited a Google LLC jsou dále společně označovány jako „Google“. Se společností Google je uzavřena dohoda v souladu se standardními smluvními doložkami EU, která zajišťuje přiměřenou ochranu údajů i v případě zpracování v USA a dalších třetích zemích (čl. 46 GDPR). Používání služby Google Maps™ je založeno na souhlasu na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud udělíte souhlas s používáním předmětných souborů cookie, dáváte tím zároveň výslovný souhlas s předáváním údajů do USA, jak je popsáno výše (čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR). Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google si můžete prohlédnout na adrese https://www.google.com/policies/privacy/.

Proti shromažďování údajů společností Google můžete vznést námitku (opt-out) zde: https://adssettings.google.com/authenticated.

Používání pluginů sociálních médií

V současné době používáme následující pluginy sociálních médií: Xing, YouTube, LinkedIn™, Twitter, Instagram. Používáme tzv. řešení na dvě kliknutí. To znamená, že při návštěvě našich webových stránek nejsou poskytovatelům těchto pluginů zpočátku předávány žádné osobní údaje. Poskytovatele plug-inu poznáte podle označení v rámečku nad jeho počátečním písmenem nebo logem. Dáváme vám možnost komunikovat přímo s poskytovatelem zásuvného modulu prostřednictvím tlačítka. Pouze pokud kliknete na označené pole a tím jej aktivujete, obdrží poskytovatel plug-inu informaci, že jste navštívili příslušnou webovou stránku naší online nabídky. Kromě toho jsou předávány údaje uvedené výše v části „Účel zpracování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek“. V případě Facebooku a Xingu je podle příslušných poskytovatelů v Německu IP adresa ihned po shromáždění anonymizována. Aktivací pluginu jsou tedy vaše osobní údaje předány příslušnému poskytovateli pluginu a tam uloženy (v případě amerických poskytovatelů v USA). Na shromažďované údaje a postupy zpracování údajů nemáme žádný vliv, ani nám není znám celý rozsah shromažďování údajů, účely zpracování nebo doby uložení. Rovněž nemáme žádné informace o vymazání údajů shromážděných poskytovatelem plug-inů. Poskytovatel zásuvného modulu ukládá údaje shromážděné o vás jako profily používání a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo přizpůsobení svých webových stránek. Takové vyhodnocování se provádí zejména (i u nepřihlášených uživatelů) za účelem zobrazování přizpůsobené reklamy a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat příslušného poskytovatele plug-inů. Prostřednictvím zásuvných modulů vám nabízíme možnost interakce se sociálními sítěmi a ostatními uživateli. To nám umožňuje vylepšit naši nabídku a učinit ji pro vás jako uživatele zajímavější. Údaje jsou předávány bez ohledu na to, zda máte u poskytovatele plug-inů účet a jste v něm přihlášeni. Pokud jste u poskytovatele plug-inů přihlášeni, budou námi shromážděné údaje přiřazeny přímo k vašemu stávajícímu účtu u poskytovatele plug-inů. Pokud stisknete aktivované tlačítko a například stránku propojíte, poskytovatel plug-inů tyto informace uloží také do vašeho uživatelského účtu a veřejně je sdílí s vašimi kontakty. Doporučujeme, abyste se po použití sociální sítě, ale zejména před aktivací tlačítka, pravidelně odhlašovali, protože tím zabráníte přiřazení k vašemu profilu u poskytovatele plug-in. Poskytovatel zásuvného modulu může zpracovávat vaše osobní údaje také v USA. Před udělením souhlasu podle čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR bychom vás chtěli upozornit zejména na to, že v USA nemusí být zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů bez rozhodnutí o odpovídající ochraně a bez vhodných záruk, protože zákony o ochraně údajů nesplňují požadavky GDPR a zejména práva subjektů údajů nemusí být vymahatelná. Výše uvedené se uskuteční pouze v případě, že nám k tomu dáte souhlas. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR („souhlas“). Tento souhlas je dobrovolný. Můžete jej odmítnout bez udání důvodů, aniž byste se museli obávat jakýchkoli nevýhod, které by z toho vyplývaly. Tento souhlas můžete také kdykoli odvolat s účinky do budoucna, aniž by vám vznikly jakékoli nevýhody.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování poskytovatelem zásuvného modulu naleznete v prohlášeních o ochraně údajů těchto poskytovatelů uvedených níže. Tam také najdete další informace o svých právech v tomto ohledu a možnostech nastavení ochrany soukromí. Adresy příslušných poskytovatelů plug-inů a URL s jejich prohlášeními o ochraně osobních údajů: Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Německo, www.xing.com/privacy.

YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, vertreten durch: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, policies.google.com/privacy?hl=cz&gl=cz

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA, help.instagram.com/155833707900388/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram-Hilfe&bc[1]=zasadypouzivanidat%20a%20Oblast zabezpečení

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA, twitter.com/privacy

Integrace videí YouTube

Do naší online nabídky jsme integrovali videa z YouTube, která jsou uložena na www.YouTube.com a lze je přehrávat přímo z našich webových stránek. Všechny jsou integrovány v režimu „rozšířené ochrany dat“, tj. pokud videa nepřehráváte, nejsou na YouTube přenášena žádná data o vás jako uživateli. Teprve když videa přehrajete, budou výše uvedené údaje přeneseny. Na tento přenos dat nemáme žádný vliv. Návštěvou webové stránky YouTube získává informaci o tom, že jste navštívili příslušnou podstránku naší webové stránky. Kromě toho jsou předávány údaje uvedené výše v tomto prohlášení v části „Účel zpracování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek“. K tomu dochází bez ohledu na to, zda YouTube poskytuje uživatelský účet, prostřednictvím kterého jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje přiřazeny k vašemu profilu na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube ukládá vaše údaje jako profily používání a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo přizpůsobení svých webových stránek. Takové vyhodnocování se provádí zejména (i u nepřihlášených uživatelů) za účelem poskytování přizpůsobené reklamy a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat YouTube. YouTube zpracovává vaše osobní údaje také v USA. Před udělením souhlasu podle čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR bychom vás chtěli upozornit zejména na to, že v USA nemusí být zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů bez rozhodnutí o odpovídající ochraně a bez vhodných záruk, protože zákony o ochraně údajů nesplňují požadavky GDPR a zejména práva subjektů údajů nemusí být vymahatelná. Výše uvedené se uskuteční pouze v případě, že nám k tomu dáte souhlas. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR („souhlas“). Tento souhlas je dobrovolný. Můžete jej odmítnout bez udání důvodů, aniž byste se museli obávat jakýchkoli nevýhod, které by z toho vyplývaly. Tento souhlas můžete také kdykoli odvolat s účinky do budoucna, aniž by to pro vás bylo jakkoli nevýhodné. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování společností YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů. Tam také najdete další informace o svých právech a možnostech nastavení ochrany soukromí: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Integrace Google Maps

Na těchto webových stránkách používáme službu Google Maps™. To nám umožňuje zobrazovat interaktivní mapy přímo na webových stránkách a pohodlně používat funkci mapy. Když navštívíte webové stránky, společnost Google obdrží informaci, že jste navštívili příslušnou podstránku našich webových stránek. Kromě toho jsou předávány údaje uvedené výše v tomto prohlášení v části „Účel zpracování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek“. K tomu dochází bez ohledu na to, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, prostřednictvím kterého jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby byly údaje přiřazeny k vašemu profilu Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Společnost Google ukládá vaše údaje jako profily používání a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo přizpůsobeného designu svých webových stránek. Taková analýza se provádí zejména (i u nepřihlášených uživatelů) za účelem poskytování přizpůsobené reklamy a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat společnost Google. Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje také v USA. Před udělením souhlasu podle čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR bychom vás chtěli upozornit zejména na to, že v USA nemusí být zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů bez rozhodnutí o odpovídající ochraně a bez vhodných záruk, protože zákony o ochraně údajů nesplňují požadavky GDPR a zejména práva subjektů údajů nemusí být vymahatelná. Výše uvedené se uskuteční pouze v případě, že nám k tomu dáte souhlas. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR („souhlas“). Tento souhlas je dobrovolný. Můžete jej odmítnout bez udání důvodů, aniž byste se museli obávat jakýchkoli nevýhod, které by z toho vyplývaly. Tento souhlas můžete také kdykoli odvolat s účinky do budoucna, aniž by to pro vás bylo jakkoli nevýhodné. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele. Tam také naleznete další informace o svých právech v tomto ohledu a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí: www.google.cz/intl/cz/policies/privacy.

LinkedIn™ Insight-Tag

Tato webová stránka používá LinkedIn Insight Tag od společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko („LinkedIn“). Značka LinkedIn Insight je malý fragment kódu v jazyce JavaScript, který jsme přidali na naše webové stránky, abychom umožnili podrobné vykazování kampaní a získali cenné informace o návštěvnících našich webových stránek. Tag LinkedIn Insight používáme zejména ke sledování konverzí, k opětovnému cílení na návštěvníky našich webových stránek a k získávání dalších informací o členech sítě LinkedIn, kteří si prohlížejí naše inzeráty. Značka LinkedIn Insight umožňuje zejména shromažďovat údaje o návštěvách našich webových stránek, včetně adresy URL, adresy odkazu, adresy IP, charakteristik zařízení a prohlížeče (user agent) a časového razítka. IP adresy jsou zkráceny nebo (pokud jsou použity k dosažení členů napříč zařízeními) zaheslovány. Přímé identifikátory členů jsou odstraněny do sedmi dnů, aby se údaje pseudonymizovaly. Tyto zbývající pseudonymizované údaje jsou poté do 180 dnů odstraněny. LinkedIn s námi nesdílí žádné osobní údaje, ale pouze poskytuje zprávy (ve kterých nejste identifikováni) o publiku a výkonnosti reklamy na webu. LinkedIn také poskytuje retargeting pro návštěvníky webových stránek, takže tyto údaje můžeme použít k zobrazování cílených reklam mimo naše webové stránky. LinkedIn také nabízí retargeting pro návštěvníky webových stránek, takže tyto údaje můžeme použít k zobrazování cílených reklam mimo naše webové stránky, aniž bychom identifikovali registrovaného uživatele LinkedIn. Údaje, které vás neidentifikují, používáme také ke zlepšení relevance reklam a k oslovení členů sítě LinkedIn na různých zařízeních. Členové sítě LinkedIn mohou také v nastavení svého účtu kontrolovat používání svých osobních údajů pro reklamní účely. LinkedIn zpracovává vaše osobní údaje také v USA. Před udělením souhlasu v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR bychom rádi upozornili zejména na to, že v USA nemusí být zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů bez rozhodnutí o odpovídající ochraně a bez vhodných záruk, protože zákony o ochraně údajů nesplňují požadavky GDPR a zejména práva subjektů údajů nemusí být vymahatelná. Výše uvedené se uskuteční pouze v případě, že nám k tomu dáte souhlas. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR („souhlas“). Tento souhlas je dobrovolný. Můžete jej odmítnout bez udání důvodů, aniž byste se museli obávat jakýchkoli nevýhod, které by z toho vyplývaly. Tento souhlas můžete také kdykoli odvolat s účinky do budoucna zde , aniž by vám vznikly jakékoli nevýhody.

Další informace o zpracování osobních údajů společností LinkedIn a o vašich právech a možnostech ochrany soukromí v tomto ohledu naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Facebook-Pixel

Tato webová stránka používá Facebook pixel od společnosti Meta, dříve Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 („Facebook“). To umožňuje uživatelům webových stránek zobrazovat zájmové reklamy („Facebook Ads“), když navštíví sociální síť Facebook nebo jiné webové stránky, které tento proces také používají. To nám umožňuje zobrazovat vám reklamy, které vás zajímají, aby pro vás byly naše webové stránky zajímavější. Pixely Facebooku používáme zejména ke zpracování informací o aktivitách návštěvníků webových stránek mimo Facebook. Jedná se o informace o zařízení návštěvníka webových stránek, navštívených webových stránkách, provedených nákupech, reklamách, které návštěvník webových stránek vidí, a informace o tom, jak návštěvník používá naše webové stránky. Děje se tak bez ohledu na to, zda máte jako návštěvník našich webových stránek účet na Facebooku nebo jste na Facebooku přihlášeni. Pokud jste zaregistrováni ve službě Facebook, může Facebook přiřadit návštěvu k vašemu účtu. I v případě, že nejste zaregistrováni u služby Facebook nebo nejste přihlášeni, je možné, aby poskytovatel zjistil a uložil vaši IP adresu a další identifikační znaky. Facebook pixel shromažďuje těchto pět typů údajů: Hlavičky Http – vše, co je obsaženo v hlavičkách HTTP. Pole hlaviček HTTP jsou součástí standardního webového protokolu HTTP a vyměňují se mezi libovolným prohlížečem a libovolným serverem na internetu. Pole hlavičky HTTP obsahují IP adresy, informace o webovém prohlížeči, umístění stránky, dokumentu, odkazu a informace o návštěvníkovi webové stránky. Údaje specifické pro pixel – zahrnují ID pixelu a soubor cookie společnosti Facebook. Údaje o kliknutí na tlačítko – zahrnují všechna tlačítka, na která návštěvníci webových stránek klikli, popisky těchto tlačítek a všechny stránky, které byly v důsledku kliknutí na tlačítko otevřeny. Nepovinné hodnoty – oddělení vývoje a marketingu může volitelně zasílat další informace o návštěvě prostřednictvím událostí s personalizovanými údaji. Mezi příklady událostí personalizovaných údajů patří hodnota konverze, typ stránky atd. Názvy polí formuláře – zahrnují názvy polí webových stránek, jako jsou „e-mail“, „adresa“ a „množství“, které se vyplňují při nákupu produktu nebo služby. Facebook Pixel neshromažďuje žádné hodnoty polí. Facebook zpracovává vaše osobní údaje také v USA. Před udělením souhlasu podle čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR bychom chtěli upozornit zejména na to, že v USA nemusí být zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů bez rozhodnutí o odpovídající ochraně a bez vhodných záruk, protože zákony o ochraně údajů nesplňují požadavky GDPR a zejména práva subjektů údajů nemusí být vymahatelná. Výše uvedené se uskuteční pouze v případě, že nám k tomu dáte souhlas. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR („souhlas“). Tento souhlas je dobrovolný. Můžete jej odmítnout bez udání důvodů, aniž byste se museli obávat jakýchkoli nevýhod, které by z toho vyplývaly. Tento souhlas můžete také kdykoli odvolat s účinky do budoucna zde , aniž by vám vznikly jakékoli nevýhody.

Marketingovou funkci Facebooku můžete deaktivovat také jako přihlášený uživatel Facebooku na adrese www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Další informace o zpracování osobních údajů společností Facebook a o vašich právech a možnostech ochrany soukromí v tomto ohledu naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese www.facebook.com/about/privacy/.

Kontaktní formulář

Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, zpracováváme vámi poskytnuté údaje. Jedinými povinnými údaji jsou vaše jméno, telefonní číslo a e-mailová adresa. Tyto informace jsou nutné k tomu, abychom mohli na váš dotaz odpovídajícím způsobem odpovědět. Další osobní údaje můžete poskytnout dobrovolně, pokud si to přejete (pokud vám máme zaslat informační materiály nebo katalogy poštou nebo odpovědět na dotaz týkající se financování, potřebujeme vaši adresu). Vaše osobní údaje budeme uchovávat za účelem zodpovězení vašich dotazů a vyřízení vašich požadavků. Údaje vzniklé v této souvislosti vymažeme poté, co jejich uložení již není nutné (zpravidla po 12 měsících), nebo zpracování omezíme, pokud existují zákonné povinnosti uchovávání. K výše uvedenému dojde pouze v případě, že nám k tomu dáte výslovný souhlas (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR ve spojení s čl. 7 GDPR). Tento souhlas je dobrovolný. Můžete jej odmítnout bez udání důvodů a aniž byste se museli obávat jakýchkoli nevýhod z toho plynoucích. Tento souhlas můžete také kdykoli odvolat v textové podobě (např. dopisem, e-mailem) s účinky do budoucna na výše uvedené kontaktní údaje, aniž by to pro vás bylo jakkoli nevýhodné.

Registrace

Na našich webových stránkách se můžete zaregistrovat, abyste mohli využívat další funkce webu, jako je například registrace na virtuální školení. Vámi zadané údaje použijeme pouze za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, ke které jste se zaregistrovali. Povinné údaje požadované při registraci je třeba uvést v plném rozsahu. V opačném případě vaši registraci odmítneme. Po registraci obdržíte na vámi zadanou e-mailovou adresu zprávu, která zajistí, že vaše e-mailová adresa a údaje zadané při registraci nebyly neoprávněně použity. V případě důležitých změn, jako jsou změny rozsahu nabídky nebo technicky nezbytné změny, využijeme e-mailovou adresu poskytnutou při registraci k tomu, abychom vás tímto způsobem informovali. Zpracování údajů zadaných při registraci probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí, když nám zašlete neformální e-mail. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena. Údaje shromážděné během registrace budou námi uloženy po dobu, po kterou budete na našich webových stránkách zaregistrováni, a poté budou vymazány. Zákonné lhůty pro uchovávání údajů zůstávají nedotčeny.

GoTo

Společnost LogMeIn Ireland Unlimited, The Reflector 10 Hannover Quay, Dublin 2, D02R573, Irsko (dále jen „GoTo“) nám v rámci zpracování objednávek poskytuje služby pro pořádání virtuálních školení nebo jiných virtuálních konferencí (dále jen „online schůzky“). Chcete-li se zúčastnit online schůzky, obdržíte od nás e-mail s odkazem na pozvánku. Vaši e-mailovou adresu jsme buď obdrželi od vás, nebo jsme ji získali v rámci procesu registrace na online akci. Pro účast na online setkání je nutné uvést jméno. Můžete si také zvolit pseudonym. Není nutné uvádět e-mailovou adresu. Jakákoli zadaná e-mailová adresa nebude pro ostatní účastníky viditelná. Vaše údaje budou dočasně uloženy v prohlížeči a použity pro budoucí online setkání. Vaše údaje budou uloženy v přehledech o uskutečněných online schůzkách v naší administrační oblasti. Kromě toho jsou zpracovávány technické údaje o identifikaci zařízení a provozu, jako je MAC a IP adresa, jedinečné identifikační údaje zařízení a údaje o použitém prohlížeči a operačním systému. Pokud aktivujete přístup k mikrofonu nebo videokameře použitého koncového zařízení, budou zpracovány zvukové a obrazové údaje, které budou přehrány v online schůzce. Přístup můžete kdykoli opět deaktivovat pomocí tlačítek s příslušnými ikonami. Účast je možná i v případě, že přístup deaktivujete. Ve skupinovém chatu je také možné vyměňovat si textové zprávy. Zprávy jsou viditelné pro všechny účastníky online schůzky. Pokud zvolíte funkci „Sdílet obrazovku“, zobrazí se obsah vaší obrazovky všem ostatním účastníkům online schůzky. Před použitím této funkce byste se proto měli ujistit, že na obrazovce nejsou zobrazeny žádné citlivé údaje. Funkci můžete kdykoli deaktivovat pomocí příslušného tlačítka. Pokud jsou online schůzky nahrávány, poznáte to podle červeného symbolu v levém dolním rohu obrazovky. V takovém případě budou všechna obrazová a zvuková data uložena námi. Pokud navštívíte další webové stránky poskytovatele nebo si do svého zařízení nainstalujete aplikaci poskytovatele, zpracování osobních údajů se řídí výhradně zásadami ochrany osobních údajů poskytovatele, které naleznete na adrese https://www.logmeininc.com/legal/privacy.

Právním základem pro zpracování je čl.6 odst. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v efektivní organizaci online schůzek. Pokud se mají online schůzky konat v rámci stávajícího nebo budoucího smluvního vztahu, je dalším právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Online schůzky budou nahrávány pouze v případě, že jsme vás o tom předem informovali a že jste s nahráváním souhlasili. Právním základem je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Údaje o vašem zařízení, operačním systému a prohlížeči používá společnost GoTo naším jménem pouze za účelem poskytování, optimalizace a zabezpečení služby GoToMeeting. Vámi poskytnuté informace o účasti budou použity pro účely identifikace na online setkání. Uvedené e-mailové adresy nebudou dále zpracovávány. Přenášené obrazové a zvukové údaje budou zpracovávány za účelem vedení online schůzky a na základě vašeho souhlasu s jejich nahráváním. Před zahájením nahrávání budete informováni o účelu nahrávání.

GoTo může vaše údaje zpracovávat také ve třetích zemích. Pokud zpracování probíhá v USA, slouží certifikace poskytovatele v rámci štítu EU-USA na ochranu soukromí jako záruka souladu s evropským právem na ochranu údajů. Certifikát je ke stažení na adrese https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000013fAAA. Předávání údajů do jiných třetích zemí probíhá na základě standardních smluvních doložek EU. Další informace naleznete na webových stránkách poskytovatele na adrese https://www.logmeininc.com/legal/privacy/international#data-transfers.

GoTo bude uchovávat vaše osobní údaje ve formě, která umožňuje jejich identifikaci, pouze po dobu, po kterou jsou potřebné pro obchodní účely, pro které byly shromážděny, nebo pro splnění zákonných povinností společnosti GoTo, řešení sporů a vymáhání smluv. Osobní údaje zpracovávané v souvislosti se smlouvou s vámi bude společnost GoTo uchovávat po dobu trvání smlouvy a po přiměřenou dobu po jejím skončení v rozsahu nezbytném pro určení a vyřešení jakýchkoli souvisejících nároků. Vaše údaje o účastnících, jako je jméno a e-mailová adresa, které jste nám poskytli, uchováváme po dobu jednoho měsíce v přehledech o používání softwaru. Údaje ve vašem zařízení budou uchovávány až do vymazání dat z prohlížeče. O době uchovávání zaznamenaných online schůzek budete informováni před zahájením nahrávání. Pokud svůj souhlas odvoláte, nahrané údaje o vás vymažeme. Proti zpracování svých údajů můžete kdykoli vznést námitku tím, že opustíte online schůzku. O své námitce proti uchovávání vašich údajů ve zprávách nás informujte zasláním zprávy na uvedené kontaktní údaje. Případný souhlas s nahráváním online schůzek můžete kdykoli odvolat. Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím uvedených kontaktních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného před odvoláním.

Uchazeč o místo

Přihlásit se můžete online prostřednictvím portálu pro uchazeče společnosti TalentChamp Consulting GmbH,em,
Rothschildplatz 3, A-1020 Vídeň
(„Talentcamp“). Pro registraci na tomto portálu nám musíte sdělit své jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. VIVAVIS Česko s.r.o. bude zpracovávat vaše údaje pouze v souladu s právními požadavky a pouze podle pokynů v rámci plnění objednávek jako zpracovatel. V rámci výběrového řízení shromažďujeme a zpracováváme následující kategorie osobních údajů

 • Kontaktní údaje (např. jméno a příjmení, země, e-mail, telefonní číslo);
 • Informace z přihlášky (např. očekávaný plat, vaše motivace atd.);
 • Dokumenty k žádosti (např. životopis, motivační dopis, osvědčení nebo jiné kvalifikace, např. jazykové znalosti);
 • Případně výsledky online postupů, zejména videorozhovorů.

Výše uvedené údaje o vás můžeme zpracovávat také z jiných zdrojů, např. prostřednictvím personálních agentur nebo z profesních sociálních sítí, jako je LinkedIn, které jste zveřejnili nebo které nám poskytnete prostřednictvím webových stránek třetích stran, nebo z jiných veřejně přístupných zdrojů (pouze pokud jsou tyto údaje relevantní pro váš profesní život). Účelem je kontaktovat vás ohledně pracovních nabídek nebo ověřit správnost vašich údajů z podkladů pro podání žádosti. Údaje budou uloženy v souboru uchazečů pouze v případě, že nám k tomu dáte výslovný souhlas (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR ve spojení s čl. 7 GDPR). Tyto údaje jsou uchovávány po dobu maximálně dvou let. Tento souhlas je dobrovolný. Můžete jej odmítnout bez udání důvodů, aniž byste se museli obávat jakýchkoli nevýhod, které by z toho vyplývaly. Tento souhlas můžete také kdykoli odvolat textovou formou (např. dopisem, e-mailem) s účinky do budoucna na výše uvedené kontaktní údaje, aniž by to pro vás bylo jakkoli nevýhodné. V případě vaší žádosti budou vaše osobní údaje zpracovány pro následující účely:

 • Vznik a založení pracovního poměru;
 • kontaktovat vás, pokud souhlasíte s tím, že budete zváženi pro alternativní pozici;
 • kontaktovat vás na základě vaší nevyžádané žádosti.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme, abychom mohli nabízet inzerované pozice a provést výběrové řízení. Poskytnutí osobních údajů v rámci výběrového řízení je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů je však nezbytné pro zpracování vaší žádosti nebo pro uzavření pracovní smlouvy s námi. Pokud získáváme informace z vašeho veřejného profilu na profesních sociálních sítích, vycházíme při zpracování z našeho oprávněného zájmu, který tvoří základ pro rozhodování o uzavření pracovního poměru s vámi. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s čl. 9 odst. 2 písm. e) GDPR. Kromě toho můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro obhajobu právních nároků, které jsou vůči nám uplatňovány v rámci řízení o žádosti o zaměstnání. Právním základem pro to je čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR. Pokud se k nám přihlásíte, budou námi poskytnuté údaje zpracovány za účelem ověření, zda s vámi chceme navázat a realizovat pracovní poměr. Vámi zaslané a zadané údaje uchazeče budou zpracovávány pouze do doby rozhodnutí o přijetí do zaměstnání, pokud pracovní poměr nebude navázán. Údaje budou vymazány po čtyřech měsících od zaslání zamítavého rozhodnutí nebo po vrácení dokumentů uchazeče.

Použití Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme Google reCAPTCHA. Google reCAPTCHA slouží ke kontrole, zda údaje na našich webových stránkách zadává člověk nebo automatický program. Za tímto účelem analyzuje Google reCAPTCHA chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik. Tato analýza začíná automaticky, jakmile návštěvník webové stránky vstoupí na webovou stránku. Google reCAPTCHA analyzuje různé informace (např. adresu IP, čas, který návštěvník webové stránky strávil na webové stránce, nebo pohyby myši, které uživatel provedl). Údaje shromážděné během analýzy jsou předávány společnosti Google. Analýzy Google reCAPTCHA probíhají zcela na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou informováni o tom, že probíhá analýza. Další informace o analýze Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na následujícím odkazu: https://www.google.com/policies/privacy/.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR („oprávněný zájem“).

Newsletter

S vaším dobrovolným souhlasem se můžete přihlásit k odběru našeho newsletteru, který využíváme k tomu, abychom vás informovali o našich aktuálních produktech a službách. Inzerované produkty a služby jsou uvedeny v prohlášení o souhlasu. Pro přihlášení k odběru našeho newsletteru používáme tzv. double opt-in postup. To znamená, že po registraci vám na vámi zadanou e-mailovou adresu zašleme e-mail, ve kterém vás požádáme o potvrzení, že si přejete newsletter dostávat. Pokud registraci nepotvrdíte do 14 dnů, budou vaše údaje zablokovány a po měsíci automaticky vymazány. Ukládáme také IP adresy, které používáte, a časy registrace a potvrzení. Účelem tohoto postupu je možnost prokázat vaši registraci a v případě potřeby objasnit případné zneužití vašich osobních údajů. Jediným povinným údajem pro zasílání newsletteru je vaše e-mailová adresa. Poskytnutí dalších, samostatně označených údajů je dobrovolné a slouží k tomu, abychom vás mohli osobně oslovit. Po vašem potvrzení uložíme vaši e-mailovou adresu pro účely zasílání newsletteru. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 lt. a DSGVO i.V.m. Čl. 7 GDPR („souhlas“). Svůj dobrovolný souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoli odvolat a z odběru newsletteru se odhlásit. Odhlášení můžete oznámit kliknutím na odkaz uvedený v každém e-mailu s newsletterem, zasláním e-mailu na adresu news@vivavis.com nebo zasláním zprávy na kontaktní údaje uvedené v právním upozornění.

Pokud souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nebude to pro vás mít žádné nevýhody. V takovém případě vám však nebudeme moci zasílat informační bulletin. K zasílání našeho newsletteru používáme mimo jiné e-mailový marketingový nástroj CleverReach, od společnosti CleverReach GmbH & Co. KG, Rastede, Německo („Clever Reach“). Za tímto účelem budou vaše údaje zpracovávány také společností CleverReach na základě smlouvy o zpracování objednávky uzavřené v souladu s čl. 28 GDPR. Vaše údaje nebudou předávány jiným třetím stranám za účelem zasílání newsletteru a společnost CleverReach nezískává právo na předání vašich údajů. Newsletter2Go se používá jako doplňkový software pro zasílání newsletteru. Vaše údaje budou předány společnosti Sendinblue GmbH („Sendinblue“). Společnost Sendinblue nesmí vaše údaje používat k jiným účelům než k zasílání newsletterů. Společnost Sendinblue je německý certifikovaný poskytovatel, který byl vybrán v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů a spolkového zákona o ochraně osobních údajů. Další informace naleznete zde: https://de.sendinblue.com/informationen-newsletter-empfaenger/?rtype=n2go Vaše údaje bude společnost Sendinblue zpracovávat také na základě uzavřené smlouvy o zpracování objednávky v souladu s čl. 28 GDPR.

Semináře / Webináře / Výstavy

Pravidelně pořádáme semináře, webináře a akce pro zákazníky a zájemce o aktuální témata z oblasti automatizační/telekontrolní techniky, řídicí techniky, měření a dalších témat. Na tyto semináře, webináře a akce se můžete přihlásit online prostřednictvím našeho portálu, e-mailem na adrese: seminare@vivavis.com.

V této souvislosti zpracováváme následující povinné údaje: Společnost, jméno účastníka, e-mailová adresa a případně adresa účastníka. Slouží nám to zejména k tomu, abychom mohli vaši registraci přiřadit ke konkrétní osobě a zaslat vám odpovídající informace o termínu a obsahu semináře, webináře nebo akce a případně i potvrzení o účasti. Pokud se jedná o placený seminář, webinář nebo jinou akci, potřebujeme vaše údaje také proto, abychom vám mohli zaslat fakturu. Další údaje, které můžeme požadovat (pozdrav, titul, funkce, telefonní číslo, jak jste se o naší akci dozvěděli?), nám můžete poskytnout dobrovolně, ale nejste k tomu povinni. Pokud se na seminář, webinář nebo jinou akci zaregistrujete online, budou vaše údaje uloženy a zpracovány v systémech společnosti LogMeIn (webináře). S nimi byla uzavřena odpovídající smlouva o zpracování objednávky v souladu s čl. 28 GDPR. Naši partneři budou vaše údaje zpracovávat pouze v souladu s právními požadavky a pouze podle pokynů v rámci plnění objednávek jako zpracovatelé. Rovněž přijali nezbytná bezpečnostní, technická a organizační opatření. Pokud nám výše uvedené povinné údaje neposkytnete, nebudeme vám moci umožnit přístup na naše semináře, webináře a akce, protože tyto údaje jsou nezbytné pro plnění smlouvy. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR („Nezbytnost pro plnění smlouvy“).

Doba zpracování údajů

Maximální doba uložení závisí na účelu zpracování údajů. Doba uchovávání závisí zejména na době, po kterou je zpracování nezbytné pro splnění účelu nebo pro splnění právních povinností. Zákonné povinnosti uchovávání zůstávají nedotčeny.

Příjemce osobních údajů

Vaše údaje předáváme specializovaným oddělením společnosti VIVAVIS, pokud je to nezbytné.

Základem pro oprávnění k dalšímu předávání údajů v rámci skupiny je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR („Oprávněné zájmy“). Zpracování údajů je tedy zákonné, pokud je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva subjektu údajů. V bodě 48 odůvodnění GDPR je uveden oprávněný zájem na předání v rámci skupiny společností. Proto je předávání v rámci skupiny společností pro interní administrativní účely s ohledem na zpracování údajů zákazníků považováno za náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. 1 věta 1 písm. f GDPR pro splnění podmínek.

V některých případech využíváme ke zpracování vašich údajů externí poskytovatele služeb. Ty byly pečlivě vybrány a pověřeny námi, řídí se našimi pokyny a jsou pravidelně kontrolovány. Jsou dodrženy všechny požadavky čl. 28 GDPR.

Jakékoli další předávání vašich osobních údajů se uskuteční pouze v případě, že je to výslovně uvedeno v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Umístění opatření pro zpracování údajů

Veškeré zpracování vašich osobních údajů probíhá v Německu nebo v členských státech Evropské unie. Vaše osobní údaje nebudou námi předávány do zemí mimo členské státy Evropské unie (tzv. třetích zemí) ani jiným mezinárodním organizacím, pokud není v tomto dokumentu uvedeno jinak. Pokud předáváme osobní údaje poskytovatelům služeb mimo EU, děje se tak pouze tehdy, pokud Komise EU potvrdila, že třetí země má odpovídající úroveň ochrany údajů, nebo pokud existují jiné vhodné záruky ochrany údajů (např. závazné vnitropodnikové předpisy o ochraně údajů nebo dohoda o standardních smluvních doložkách Komise EU) nebo pokud subjekt údajů udělil svůj souhlas (čl. 44 a násl. GDPR).

Bezpečnost / Technická a organizační opatření

Přijímáme veškerá nezbytná technická a organizační opatření s ohledem na ustanovení čl. 24, 25 a 32 GDPR, abychom ochránili vaše osobní údaje před ztrátou, zničením, přístupem, úpravou nebo šířením neoprávněnými osobami a zneužitím.

Dodržujeme například právní požadavky týkající se pseudonymizace a šifrování osobních údajů, důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů a služeb v souvislosti se zpracováním, dostupnosti osobních údajů a schopnosti jejich rychlého obnovení v případě fyzického nebo technického incidentu a zavedení postupů pro pravidelnou kontrolu, posuzování a hodnocení účinnosti technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti zpracování.

Kromě toho dodržujeme také požadavky čl. 25 GDPR s ohledem na zásady „ochrany soukromí již od návrhu“ (ochrana údajů prostřednictvím návrhu technologie) a „ochrany soukromí ve výchozím nastavení“ (ochrana údajů prostřednictvím výchozího nastavení příznivého pro ochranu údajů).

Vaše práva

V souvislosti s vašimi osobními údaji máte vůči nám následující práva:

– právo na informace,

– právo na změnu nebo výmaz,

– právo na omezení zpracování,

– právo vznést námitku proti zpracování,

– právo na přenositelnost údajů.

Pokud zpracování vašich osobních údajů zakládáme na vyváženosti zájmů (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR), můžete proti zpracování vznést námitku. To platí v případě, že zpracování není nezbytné zejména pro splnění smlouvy s vámi. Při uplatnění takové námitky vás požádáme o vysvětlení důvodů, proč bychom neměli zpracovávat vaše osobní údaje tak, jak jsme je zpracovali. V případě vaší oprávněné námitky situaci prověříme a zpracování údajů buď přerušíme nebo upravíme, nebo vás upozorníme na naše závažné důvody hodné ochrany, na jejichž základě budeme ve zpracování pokračovat.

Máte také možnost podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů nebo dotazů týkajících se výše uvedených práv a jejich uplatnění nebo v případě jakýchkoli návrhů se prosím obraťte na nás úřad pro ochranu osobních údajů:

Úrad pro ochranu osobních údajů

Mgr. Marta Műhlhoferová / telefon: +420 234 665 241
/ telefon: +420 234 665 800

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Telefon: konzultace k GDPR +420 234 665 800
E-mail: posta@uoou.gov.cz

Stav: květen 2023

V jednotlivých případech platí naše nejnovější verze tohoto dokumentu.

Zavolejte nám
Zavolejte nám +420 596 945 871
Zašlete nám e-mail
Zašlete nám e-mail info.cz@vivavis.com
Pobočky & kontakt
Pobočky & kontakt Prohlédněte si nyní