Měření
PRO OPTIMÁLNÍ PŘEHLED DAT

Správa dat měřičů pomocí IDSpecto.DAYOS

Inteligentní měřicí systém VIVAVIS umožňují síťovým operátorům v Evropě odečítat, zpracovávat a předávat hodnoty měřidel. Středem naší datové a procesní platformy pro inteligentní měření je náš výkonný a všestranný nástroj pro správu dat měřidel (MDM) IDSpecto.DAYOS. Abychom mohli v budoucnu úspěšně spravovat rostoucí množství dat, zaměřujeme se na škálovatelnost a vysoký stupeň automatizace. Řešení zároveň sleduje multi-headendový přístup, který umožňuje připojení široké škály technologií inteligentních měřičů, nezávisle na oboru podnikání a výrobci. Automatizovaná rozhraní umožňují propojení všech relevantních upstream a downstream systémů a tím implementaci procesních řetězců energetického průmyslu.

FUNKCE A VLASTNOSTI

SPRÁVA DAT Z MĚŘIDEL

Cross energy IDSpecto.DAYOS spojuje všechny informace z široké škály aplikací a zdrojů, spolehlivě je zpracovává a dodává zpracovaná fakturační data do připojených procesů nebo systémů. Jedná se o komerční procesy, jako je účtování nákladů na energii nebo vytápění, až po obsluhu sítě a také provozní procesy, jako je přepínání a odpojování zátěže. Vše je plně automatizované.

PROVOZNÍ ŘÍZENÍ

IDSpecto.DAYOS poskytuje komplexní podporu pro řízení provozu. Kromě technického monitoringu zařízení v oblasti měření je kontinuálně prováděno sledování a vyhodnocování procesů a úkolů pro zajištění efektivního kontrolního provozu.

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Řídicí panel IDSpecto.DAYOS vám poskytuje kdykoli přehled o všech procesech spojených s transakcí, který lze jakkoli přizpůsobit. Získáte tak rychlý přehled o všech důležitých informacích – od celkové analýzy až po úroveň měření, zákazníka a zařízení.

MONITOROVÁNÍ

Sledovatelnost je ústřední součástí každého vysoce automatizovaného procesu. Pro zajištění vysoké kvality procesu nabízí IDSpecto.DAYOS jasné monitorování procesu. Všechny hlavní procesy a také dílčí procesy může uživatel sledovat, bez ohledu na to, zda proces vstupuje nebo odchází přes integrační rozhraní, nebo zda byl spuštěn prostřednictvím webového klienta.

ZÁKLAD PRO PLATFORMU SMART GRID

S rostoucím počtem decentralizovaných generátorů energie v sítích nízkého napětí rostou i zde požadavky na zajištění kvality sítě. Na straně poptávky také vznik nových spotřebitelů, jako jsou nabíjecí stanice pro auta nebo tepelná čerpadla, vytváří další zatížení a nestálost. Naše řešení pro inteligentní měření poskytuje další data z nízkonapěťové sítě, která jsou nezbytná pro vytvoření transparentnosti a pro provozní řízení. Je možná implementace gridových procesů i nových obchodních modelů.

PŘÍNOSY PRO DÁLKOVÝ SBĚR NAMĚŘENÝCH DAT

VÝKONNÉ ZPRACOVÁNÍ DAT

VÝKONNÉ ZPRACOVÁNÍ DAT

Koncept bezplatného škálování platformy IDSpecto.DAYOS umožňuje jak bezpečný provoz měřicích míst na komunálních sítích, tak vyhodnocení několika milionů spravovaných měřicích míst. Komplexní stupeň automatizace zajišťuje maximální efektivitu i při rostoucích objemech dat.
NEZÁVISLÝ A FLEXIBILNÍ

NEZÁVISLÝ A FLEXIBILNÍ

Díky multi-HES adaptéru je snadné integrovat různé polní technologie do systému. Aplikační integrátorské rozhraní umožňuje snadnou integraci do okolních systémů.
NAČÍST VIZUALIZACI PROFILU

NAČÍST VIZUALIZACI PROFILU

Řešení VIVAVIS smart metering nabízí možnost zobrazovat naměřené hodnoty různých typů a původu graficky a v tabulkové podobě. To nabízí nejen uživateli možnost sledovat a porozumět křivkám spotřeby a zatížení, ale také koncovému zákazníkovi prostřednictvím portálu pro koncového zákazníka, který je k tomu určen.

Oblasti vhodné k tomuto řešení

Dálkový odečet měřidel

Pro dálkový odečet měřidel

Zní to zajímavě?
Pak se s námi spojte!

Chcete se dozvědět více a kontaktovat přímo svého obchodního zástupce? Zde můžete najít svého osobního poradce.

Ansprechpartner Form Tschechisch (#40)
Zavolejte nám
Zavolejte nám +420 596 945 871
Zašlete nám e-mail
Zašlete nám e-mail info.cz@vivavis.com
Pobočky & kontakt
Pobočky & kontakt Prohlédněte si nyní