Voda a odpadní voda

Naše sekce vodního hospodářství a nakládání s odpadními vodami

Požadavky na provozní bezpečnost a spolehlivost monitorovacího a automatizačního systému jsou již nyní velmi vysoké a neustále se zvyšují. Průběžná optimalizace systémů a přizpůsobování měnícím se okrajovým podmínkám jsou nezbytné. Podpoříme vás kompletními řešeními pro všechny oblasti hospodaření s vodou a odpadními vodami: od řídicího systému přes vodohospodářský systém a měřicí systém až po vhodnou dálkovou řídicí a automatizační techniku. Naše modulární, škálovatelné systémy lze snadno přizpůsobit vašim individuálním požadavkům. Přizpůsobení aktuálním podmínkám je možné kdykoli a bez problémů. Standardizovaná rozhraní a protokoly umožňují jednoduchou integraci do stávajících systémových prostředí.

Níže naleznete naše služby v oblasti procesního řízení a síťových řídicích systémů pro vodárny a čistírny odpadních vod.

Oblasti

ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD

Řešení pro speciální potřeby provozovatelů čistíren odpadních vod

SÍTĚ A PLATFORMY INTERNETU VĚCÍ (IoT)

Pro sítě a platformy internetu věcí

Zavolejte nám
Zavolejte nám +420 596 945 871
Zašlete nám e-mail
Zašlete nám e-mail info.cz@vivavis.com
Pobočky & kontakt
Pobočky & kontakt Prohlédněte si nyní