Voda a odpadní voda
Řešení pro speciální potřeby provozovatelů čistíren odpadních vod

Kompletní řešení na míru pro vysoce škálovatelné řízení procesů v čistírnách odpadních vod

Nabízíme vám komplexní řešení pro bezpečný a udržitelný provoz čistíren odpadních vod.

Díky dlouholetému intenzivnímu dialogu s našimi zákazníky máme soustředěný pohled na specifické řízení procesů v odvětví odpadních vod. Funkce našich systémů jsou s každou verzí dále zdokonalovány tak, aby splňovaly konkrétní požadavky.

Naše modulární systémy jsou ideální pro monitorování a řízení jednotlivých procesů vaší čistírny odpadních vod. Přizpůsobení aktuálním podmínkám a jednoduchá integrace do stávajících systémových prostředí jsou snadné díky standardizovaným rozhraním a protokolům.

Díky vysoce škálovatelnému systému řízení procesů EP2000 můžete neustále sledovat procesy a parametry vaší čistírny odpadních vod a přímo reagovat na odchylky a změny stavu. Anomálie se vám zobrazí již v počáteční fázi a o spouštěcích parametrech můžete kdykoli rozhodnout sami. Bezpečné řízení procesu je možné lokálně, vzdáleně nebo prostřednictvím automatizačních stanic řízených PLC. Zachycení, správa a uspořádání velkého množství dat a jejich předání úřadům, např. ve formě podnikových výkazů, vám usnadní každodenní práci.

Od poradenství a plánování projektu až po uvedení do provozu a poprodejní servis vám budeme po boku tak často a tak dlouho, jak si budete přát. Neváhejte nás kontaktovat ohledně našich služeb a servisu.

POŽÁDEJTE NYNÍ

FUNKCE A VLASTNOSTI

Řídicí centrum
Řídicí centrum je hlavní vstupní bod pro monitorování procesů. Zobrazení lze přizpůsobit a pomocí funkce cockpit lze strategicky uspořádat instance a rozdělit je na několik obrazovek.
Dokumentace
Automatický dokumentační nástroj dokumentuje konfigurační nastavení systému a poskytuje výstup ve formátu PDF. V souladu s platnými bezpečnostními směrnicemi IT lze při exportu skrýt zvláště citlivé informace.
Včetně správy Excelu. Manuální zadávání
Pro vytváření a používání vlastních sestav je k dispozici doplněk pro aplikaci Microsoft Excel*. Umožňuje přístup ke všem archivním hodnotám v systému řízení procesu. Kromě známých funkcí aplikace Excel existuje mnoho dalších možností přístupu k informacím o procesu. Například ručně zaznamenané informace lze zapisovat přímo do archivního systému systému řízení procesů prostřednictvím tabulky Excel.
* Microsoft Excel je ochranná známka skupiny společností Microsoft.
Editor procesní obrazovky
Přizpůsobené procesní obrazovky lze volně navrhovat nebo snadno a rychle generovat pomocí šablon. Pomocí skriptů je také možné přizpůsobit procesní obrazovky individuálním požadavkům a realizovat speciální funkce.
Historické informace v procesních snímcích
Historické informace se obvykle zobrazují ve formě tabulek nebo grafů. Funkce přehledu nabízí možnost zobrazení historických informací na obrazovce procesu v technologickém kontextu. V rámci výstupu obrazovky procesu můžete přepínat mezi aktuálními a historickými hodnotami.
Upozornění
Máte k dispozici širokou škálu možností upozornění na poruchové zprávy, např. prioritizaci, zpoždění, jednotlivé texty a potlačení nárazových zpráv. Pro správu alarmu lze vytvořit řetězce volání a plány pohotovosti. Podporovány jsou komunikační kanály SMS, e-mail, hlasové volání a eCityruf.

Vaše výhody pro odvětví odpadních vod

Kompletní řešení

Kompletní řešení "Ready-to-Use"

Nabízíme vám naše systémy řízení a automatizace procesů jako kompletní řešení pro monitorování a řízení čistíren odpadních vod. Od počátečního nápadu až po poprodejní servis podporujeme váš projekt a zohledňujeme individuální okolnosti vašeho systému. Můžete využít hlubokých zkušeností našeho zkušeného projektového týmu.
Jednoduchá integrace do stávajících IT systémů

Jednoduchá integrace do stávajících IT systémů

Standardizovaná rozhraní a protokoly umožňují jednoduchou integraci do stávajících systémových prostředí a zaznamenávání všech procesních informací. Rozhraní jsou nabízena na základě konkrétního projektu a lze je individuálně konfigurovat a rozšiřovat. To znamená, že můžete využít maximální flexibilitu.
Připojení k PLC

Připojení k PLC

Osvědčené řídicí systémy PLC naprogramované zákazníkem jsou přenášeny prostřednictvím standardizovaných rozhraní v souladu s normami, takže připojené procesy mohou nadále fungovat bez přerušení. Díky tomu vám můžeme nabídnout nejmodernější technologie za přijatelnou cenu.
Hlášení

Hlášení

Je možné integrovat externí zprávy a analýzy od monitorovacích orgánů nebo sdružení, například jednotlivé události pro povodí s přepadem dešťových vod od Německého sdružení pro vodu, odpadní vody a odpady (DWA).
IT-ZABEZPEČENÍ

IT-ZABEZPEČENÍ

Reagujeme na aktuální požadavky na systémy řízení procesů z hlediska kybernetické bezpečnosti a neustále zdokonalujeme naše bezpečnostní mechanismy. Software našeho řídicího systému lze plně integrovat do stávajících síťových domén prostřednictvím řadiče domény. Software nabízí dočasnou aktualizaci uživatelských práv během provozu bez nutnosti opětovného přihlášení do systému.

Přizpůsobená podpora pro každou skupinu uživatelů

Pomáhá provozovatelům zařízení

Provozovatelé čistíren odpadních vod jsou zodpovědní za vyhovující, udržitelný a hospodárný provoz svých technických systémů a procesů.
Řídicí systém VIVAVIS EP2000 to podporuje mnoha přizpůsobitelnými funkcemi:

 • Řídicí systém je otevřený a vysoce škálovatelný a lze jej rozšířit tak, aby vyhovoval téměř jakékoli velikosti systému.
 • Standardizovaná rozhraní a protokoly umožňují jednoduchou integraci do stávajících systémových prostředí.
 • Je možné vytvářet vlastní zprávy a integrovat externí zprávy a analýzy od monitorovacích orgánů nebo sdružení (např. DWA).
 • Ochranu investic a provozní spolehlivost celého systému lze trvale zajistit prostřednictvím smluv o údržbě a servisu a správy oprav.
 • Bezpečnost IT je zaručena neustálým zlepšováním systému.
 • Rozšíření o další expertní systémy VIVAVIS (např. správa majetku a energetický management) je možné prostřednictvím interní informační sběrnice. Rádi vám poskytneme poradenství.

Pomáhá vašemu provoznímu personálu

Obsluha sleduje a koordinuje systém a zasahuje do procesů (např. dálkovým ovládáním).

Řídicí systém VIVAVIS EP2000 nabízí kromě standardních funkcí SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition) také řadu specifických funkčních modulů, speciálních řešení a otevřených rozhraní, které podporují provozní pracovníky v jejich každodenních úkolech:

 • Obrazovka zpráv poskytuje nepřetržitý přehled o poruchových, výstražných a alarmových hlášeních a obsluha na ně může v případě potřeby přímo reagovat.
 • Díky možnostem nastavení v systému si mohou zaměstnanci přizpůsobit zobrazení informací svým individuálním potřebám.
 • Alarm poruchových zpráv nabízí širokou škálu možností, jako je prioritizace, řetězení hovorů, zpoždění nebo potlačení přepětí zpráv pro pohodlné předávání informací.
 • Ruční záznamy, např. prostřednictvím tabulek Microsoft Excel*, lze snadno importovat do archivu systému řízení procesů.
 • Funkci přehledu lze použít k zobrazení historických informací na obrazovce procesu v technologických souvislostech.
 • Rozšíření EP2000.web umožňuje monitorování a řízení procesů prostřednictvím mobilních zařízení.

*Microsoft Excel patří do skupiny společností Microsoft.

Pomáhá integrátorům systému

Systémoví integrátoři jsou zodpovědní za návrh, konstrukci a údržbu systémů a jsou k dispozici provozovatelům jako poradci.

Řídicí systém VIVAVIS EP2000 poskytuje širokou škálu komunikačních rozhraní (např. OPC UA, Profinet, IEC 60870-5-104) pro uživatelsky přívětivou procesní integraci infrastruktury odpadních vod. Systém je vysoce škálovatelný a lze jej rozšířit tak, aby vyhovoval téměř jakékoli velikosti systému. Systémoví integrátoři mohou využívat širokou škálu funkcí:

 • Bezproblémová výměna dat s jinými systémovými prostředími je obzvláště snadná díky různým komunikačním rozhraním.
 • Díky samočinnému generování přehledů procesů nabízí EP2000 plnou funkčnost řídicího centra i během zadávání datového modelu. Bezprostředně po vygenerování datového modelu je systém „Ready-to-Use“.
 • Vlastní procesní obrazovky lze snadno generovat pomocí šablon a přizpůsobit pomocí skriptů pro speciální a individuální funkce.
 • Konfigurace systému je přehledně shrnuta automatickým dokumentačním nástrojem a zpřístupněna jako dokument.
 • V souladu s heslem „tolik, kolik je nutné, ale co nejméně“ nabízí VIVAVIS individuálně konfigurovatelná rozhraní na základě konkrétního projektu a software v modulárním licenčním modelu.

Rozšíření o další expertní systémy VIVAVIS (např. správa majetku a energetický management) je možné prostřednictvím interní informační sběrnice. Rádi vám poskytneme poradenství.

Vhodná řešení

Zní to zajímavě?
Pak se s námi spojte!

Chcete se dozvědět více a kontaktovat přímo svého obchodního zástupce? Zde můžete najít svého osobního poradce.

Ansprechpartner Form Tschechisch (#40)
Zavolejte nám
Zavolejte nám +420 596 945 871
Zašlete nám e-mail
Zašlete nám e-mail info.cz@vivavis.com
Pobočky & kontakt
Pobočky & kontakt Prohlédněte si nyní