IoT & Data Management
PRO BEZPEČNÉ PROPOJENÍ MEZI OBCHODNÍ APLIKACÍ A IoT

VIVAVIS IoT-Hub – základna pro Smart Cities

Internet věcí (IoT) zahrnuje propojení a výměnu dat mezi každodenními fyzickými předměty a internetem. Patří sem elektrické domácí spotřebiče, zařízení pro monitorování prostředí (např. čidla teploty a CO2), ale také stavové indikátory a čidla pro sledování událostí.

Je také možné instalovat specifická čidla v rámci infrastruktury zásobování energií. Tyto senzory poskytují např. informace o stavu trafostanic nebo o stavu naplnění vyvýšených vodních nádrží. Senzory internetu věcí navíc podporují kompilaci dat pro zřízení Smart Cities; patří sem například zařízení pro sledování parkovacích míst a pro optimalizaci dopravních toků ve frekventovaných oblastech, ale i sledování nabíjecích stanic pro vozidla, umožňující odstraňování problémů a zlepšování předpovědí.

VIVAVIS IoT Hub slouží jako spojení s infrastrukturami IoT a přijímá data z různých senzorů. Poskytuje tak bezpečný most mezi různými sítěmi a technologiemi IoT na jedné straně a expertními systémy VIVAVIS na straně druhé. VIVAVIS IoT Hub zajišťuje, že data získaná senzory jsou poskytovány navazujícím expertním aplikacím ve standardizované podobě. První přehled dat IoT poskytuje řídicí panel VIVAVIS.

FUNKCE A VLASTNOSTI

OPERÁTOŘI DISTRIBUČNÍ SÍTĚ

Neustále se zvyšující podíl nestabilní energie z obnovitelných zdrojů vysoce zatěžuje transformátory v místních rozvodnách ve špičkách. Tato zatížení lze měřit např. prostřednictvím stoupajícího tepla v instalovaných komponentech. Instalace teplotních IoT senzorů v místních rozvodnách umožňuje včasnou detekci úzkých míst, a tím usnadňuje přijetí protiopatření dříve, než dojde k náhlým poruchám.

OBSLUHA MĚŘICÍCH BODŮ

IoT Hub je dokonalým doplňkem systému IDSpecto.DAYOS Meter Data Management, protože umožňuje další aplikace v oblasti měření, které jdou nad rámec jednoduchých úloh měření energie a plynu. Umožňuje například napojení měřičů tepla předávacích stanic prostřednictvím NB-IoT nebo jiných technologií do systému správy dat z měřičů a následně automatický příjem naměřených dat na pravidelné bázi..

CHYTRÉ MĚSTSKÉ OBVODY

IoT Hub je vhodný zejména pro Smart Districts, protože umožňuje získávat údaje o výrobě a spotřebě různých bytových jednotek a individuálních preferencích vytápění a větrání, včetně měření kvality vzduchu, aby se zabránilo plísním a umožnilo optimální využití zdroje. IoT Hub navíc shromažďuje data ze senzorů umístěných v Smart městech, včetně senzorů pro parkovací místa, pro úroveň naplnění odpadkových košů nebo pro data z distribuovaných závodů na výrobu obnovitelné energie, a poskytuje kompilovaná data expertním aplikacím ve standardizované podobě

VODOHOSPODÁŘSTVÍ

Ať už se jedná o vyvýšené nádrže, retenční nádrže na dešťovou vodu nebo čerpací stanice. IoT data vám pomohou získat rychlý přehled o vašich systémech a instalacích, dodavatelských sítích a jejich kapacitách. To umožňuje rychlejší reakci a včasnou detekci možných netěsností, poruch nebo abnormálních povětrnostních jevů. Například IoT Hub přenáší naměřená data do SCADA systémů VIVAVIS nebo do VIVAVIS Dashboard

NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI

VIVAVIS IoT Hub obecně rozšiřuje pohled na stávající procesy v podnikových aplikacích o nové a dříve nepřístupné informace. Data lze shromažďovat na místech, která dříve nebyla k dispozici pro datovou komunikaci a pro získávání dat, která dříve nebyla ekonomicky životaschopná.

OPTIMALIZACE PROCESŮ

Vývoj nových stránek a databází vrhá nové světlo na stávající procesy, umožňuje vytvářet nové případy použití a příležitostí a generovat větší informační základnu pro další data.

PŘÍNOSY PRO KONCEPT SMART CITY

PŘEHLED

PŘEHLED

Bezpečně propojuje internet věcí s produkty a řešeními VIVAVIS AG.
Bezpečně propojuje internet věcí s produkty a řešeními VIVAVIS AG.

Bezpečně propojuje internet věcí s produkty a řešeními VIVAVIS AG.

Tvoří datovou základnu pro množství nových případů využití.
VYSOKÝ OBSAH INFORMACÍ

VYSOKÝ OBSAH INFORMACÍ

Generuje další informace z pole.
OPTIMALIZACE PRACOVNÍCH PROCESŮ

OPTIMALIZACE PRACOVNÍCH PROCESŮ

Zjednodušuje provozní procesy a zajišťuje tak optimalizovaný workflow.
NOVÉ OBLASTI PODNIKÁNÍ

NOVÉ OBLASTI PODNIKÁNÍ

Umožňuje nové služby (interní i externí) a tvoří základ nových obchodních oblastí.

Oblasti vhodné k tomuto řešení

VODOVODNÍ SÍTĚ

OPTIMALIZOVANÉ ŘÍZENÍ DODÁVKY VODY

ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD

Řešení pro speciální potřeby provozovatelů čistíren odpadních vod

SÍTĚ A PLATFORMY INTERNETU VĚCÍ (IoT)

Pro sítě a platformy internetu věcí

Dílčí měření

Pro dílčí měření a monitorování kouřového alarmu

Monitorování energie a klimatu

Pro monitorování energie a klimatu

Zní to zajímavě?
Pak se s námi spojte!

Chcete se dozvědět více a kontaktovat přímo svého obchodního zástupce? Zde můžete najít svého osobního poradce.

Ansprechpartner Form Tschechisch (#40)
Zavolejte nám
Zavolejte nám +420 596 945 871
Zašlete nám e-mail
Zašlete nám e-mail info.cz@vivavis.com
Pobočky & kontakt
Pobočky & kontakt Prohlédněte si nyní