Společenská odpovědnost

Společnost VIVAVIS Česko s.r.o. si uvědomuje svou společenskou odpovědnost jako součást svých globálních obchodních aktivit. Zavázala se ke společenské odpovědnosti, tento status znamená zejména odpovědnost s ohledem na pracovní podmínky, sociální a environmentální slučitelnost, jakož i transparentnost, důvěryhodnou spolupráci a dialog.

Řízení kvality

Společnost VIVAVIS Česko s.r.o. považuje interní řízení kvality (QM) za nezbytnou součást své firemní kultury. Všechny otázky kvality hrají v řízení společnosti důležitou roli. Systém řízení kvality společnosti VIVAVIS s.r.o. je certifikován podle normy ČSN EN ISO 9001:2016.

ČSN EN ISO 9001:2016

Bezpečnost práce a zdraví

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci mají ve společnosti VIVAVIS Česko s.r.o. vysokou prioritu. Cílem je trvale snižovat zdravotní a bezpečnostní rizika pro zaměstnance, zákazníky, dodavatele a návštěvníky. V rámci firemní kultury a povinnosti péče se provádějí analýzy rizik a přijímají se nezbytná opatření v oblasti bezpečnosti práce, pracovních podmínek, první pomoci, hasičů, bezpečnostních pracovníků a lékařské péče a pravidelně se přezkoumává jejich úspěšnost. Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byl tím certifikován jako splňující požadavky ČSN ISO 45001:2018.

ČSN EN ISO 45001:2018

Environmentální řízení

VIVAVIS Česko s.r.o. je společnost poskytující služby, která nevyrábí fyzické produkty. Obchodní procesy společnosti VIVAVIS s.r.o. mají jen zanedbatelný dopad na životní prostředí a zdroje. Přesto jsou všichni zaměstnanci vyzváni k šetrnému zacházení s přírodními zdroji a k dodržování požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016. Využívání přírodních zdrojů je v podstatě omezeno na:

  • používání spotřebního materiálu v kanceláři
  • spotřebu energie a vody v kancelářských budovách a
  • ekologické využívání dopravy na služebních cestách

ČSN EN ISO 14001:2016

Řízení bezpečnosti informací

Zpracování informací hraje klíčovou roli při plnění úkolů v současných i budoucích oblastech činnosti společnosti VIVAVIS Česko s.r.o. Všechny klíčové strategické a provozní podnikové procesy, funkce a úkoly jsou významně podporovány a částečně automatizovány velkým počtem převážně síťových informačních systémů.

Musí být zaručena dostupnost IT systémů, stejně jako důvěrnost a integrita existujících informací.

Integrovaná politika

Společnost VIVAVIS Česko s.r.o. se řídí zásadami integrované politiky. Jejím hlavním cílem je spokojenost našich zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů. Stejně důležitá je také ochrana životního prostředí a dodržování zásad BOZP. Nezapomíná také na své zaměstnance. Ať už neustálým zlepšováním pracovního prostředí nebo vzdělanosti v oblasti pracovní, životního prostředí a BOZP. Tímto dokumentem se zavazuje k trvalému zlepšování zavedených systémů managementu.

 

Integrovaná politika

Kontaktní osoba


Ing. Andrea Klimszová

PVQ
Zavolejte nám
Zavolejte nám +420 596 945 871
Zašlete nám e-mail
Zašlete nám e-mail info.cz@vivavis.com
Pobočky & kontakt
Pobočky & kontakt Prohlédněte si nyní