Poslání a hodnoty společnosti

Jako průkopníci utváříme budoucnost digitálních infrastruktur. O to důležitější je, abychom šli příkladem a byli vzorem nejen v našem oboru, ale také pro naše zaměstnance, kolegy, manažery, zákazníky, žadatele a dodavatele. Naše společné firemní poslání slouží jako vodítko pro každodenní činnost v souladu s našimi firemními hodnotami, kterými jsou důvěra, týmový duch, přidaná hodnota, odbornost a předvídavost. V našem poslání vyjadřujeme náš společný obraz sebe sama, abychom jako komunita ještě lépe rostli.

Naši zaměstnanci jsou naším největším bohatstvím – jsou našimi nejcennějšími zástupci a základem, bez něhož by naše každodenní práce nebyla možná.

Proto jsme do tvorby našich sdílených hodnot zapojili více než třetinu všech zaměstnanců ve všech pobočkách, čímž jsme zajistili, že naše hodnoty reprezentují společnost VIVAVIS AG jako celek.

Tyto hodnoty společně tvoří pilíře našeho vzájemného jednání – jak interního, tak externího. 

DŮVĚRA
Důvěru vytváříme, když si navzájem nasloucháme a vážíme si jeden druhého. Věříme svým schopnostem a plníme své sliby.
TÝMOVÝ DUCH
Když se soustředíme na rozmanitost a učíme se jeden od druhého, žijeme týmovým duchem. Ve velké rodině VIVAVIS si navzájem vyměňujeme zkušenosti a zpětnou vazbu.
PŘIDANÁ HODNOTA
Přidanou hodnotu přinášíme, když snižujeme složitost a dešifrujeme potřeby našich zákazníků. Díky našemu modulárnímu systému dodáváme řešení z jednoho zdroje.
KOMPETENCE
Odbornost prokazujeme, když projekty realizujeme efektivně a s důrazem na kvalitu. Další vzdělávání nám umožňuje osobnostní růst a chyby vnímáme jako příležitost ke zlepšení.
ŠIROKÝ ROZHLED
Když si stanovíme hodnotné cíle, jednáme prozíravě. Naše udržitelná řešení zajišťují růst a podporují inovace.
Zavolejte nám
Zavolejte nám +420 596 945 871
Zašlete nám e-mail
Zašlete nám e-mail info.cz@vivavis.com
Pobočky & kontakt
Pobočky & kontakt Prohlédněte si nyní